Vad är skillnaden mellan Ticket templates och Rapid responses?

 • Mallar som skapas under Settings > Ticket templates är mer omfattande än vad snabbsvar (Rapid responses) är. Ett snabbsvar kan enbart bestå av text, medan en template kan innefatta bl.a. text med olika formateringar, filer, ämnesrad, status och labels.

  Om ni exempelvis alltid hanterar reklamationer på samma sätt, skulle ni kunna skapa en Ticket template. Här skulle exempelvis ämnesraden kunna vara "Reklamation - kontakt med kundservice" och texten bestå av information om hur kunden går tillväga för att göra en reklamation. Vidare skulle mallen kunna innehålla en PDF som skickas med till kunden som hen behöver fylla i för att göra en reklamation, och labeln "Reklamation". En template utgör alltså ett helt mail.

  Ett snabbsvar är å andra sidan användbart för något kortare och mer precisa frågor, där snabbsvaret kan bestå av enbart en länk till er reklamationssida eller information om kostnader som eventuellt kan utgå vid en reklamation. Ett snabbsvar utgör kort och gott en del av ett mail. 

  Läs mer om hur du skapar en Ticket template här: Hur skapar jag en ny template för Tickets?

  Läs också mer om hur du skapar och använder snabbsvar: Hur skapar, använder, ändrar och raderar jag snabbsvar?

  Om du fortfarande har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! 🤗

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?