Hur skapar jag en ny template för Tickets?

 • Gå till Settings, via profilbilden längst ned till vänster, och klicka på Ticket templates.

  settings tickets templates.png

  Klicka på + Create new för att lägga till en ny template.

  create new.png

  Du kommer till nedan vy, där du kan göra flera olika val.

  tickets template.png

  • Name
   Ge din template ett namn.
  • Message
   Vilket innehåll ska din template ha? Här författar du innehållet och precis som när du svarar på ett ärende i Tickets, har du olika formateringsval att använda.

  • Actions
   Här kan du lägga till olika actions som ska ske när du använder templaten. Ska denna template exempelvis alltid skickas till en viss e-postadress (Requester) eller ha en viss ämnesrad (Ticket subject)?

   Så här använder du Actions:
   1. Öppna upp menyn under Add action och välj vilka actions templaten ska ha.
   2. Gör inställningar för respektive action. Se nedan exempel, där tre actions väljs: Agents (A), Labels (B) och Status (C). Under Agents väljs vilka agenter som ska tilldelas ärendet, under Labels väljs vilka labels ärendet ska ha och under Status sätts en viss status.

  actions in ticket template.png

  tickets temaplstes actions.png

  Globala templates – Sharing options
  Du som har administratörsbehörigheter för att dela templates med andra kollegor, kan öppna upp denna meny för att välja vilka som ska ha tillgång till templaten. Välj om templaten ska delas med alla agenter eller en viss grupp.

  sharing tickets templats.png

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?