Vad är Admin-verktyget och var hittar jag det?

  • Kärt barn har många namn, vi brukar dock oftast prata om ImBox Admin eller Admingränssnittet. Det är alltså här alla administratörer loggar in via webbläsaren för att t.ex. lägga upp eller editera agenter, ta fram statistik ur Analytics m.m.

    Admingränssnittet nås via följade länk: http://admin.imbox.io/

    Är du osäker på vilka rättigheter som kommer med ditt användarkonto, eller behöver du kanske läggas till som admin? Fråga oss eller den som är ansvarig för ImBox på din arbetsplats.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?