Vad innebär Invite i ett telefonsamtal?

 • Invite-funktionen kan användas på två sätt:

  1. Invite – Du kan bjuda in en tredje person till samtalet, vilket kan användas för att göra en så kallad warm transfer i stället för en cold transfer där du direkt skickar ett samtal vidare

  2. Invite as Coach – Du kan bjuda in en kollega som ska coacha dig under samtalets gång

  1. Invite – Bjud in en tredje person till det pågående samtalet
  Kanske vill du bjuda in en kollega, leverantör eller liknande för att hen ska ta över ett pågående samtal som du har? Genom att klicka på Invite i ett pågående samtal, kan du bjuda in en kollega eller annan utomstående till det pågående samtalet.

  invite.png

  Antingen väljer du en kontakt som du har i din kontaktlista eller så knappar du in numret manuellt direkt i fältet över more. (Under more kan du välja landskod för numret som du ska bjuda in.) Klicka därefter på den lilla cirkeln med plustecknet/Invite.

  invite to call blurred.png

  invite number.png

  Om personen du bjuder in kan ta emot samtalet, kommer du se två olika nummer i den gröna baren högst upp i stället för ett och ni är nu tre personer i samtalet. Ni kan vara max tre personer i ett samtal.

  Om det visar sig att du själv trots allt är bättre lämpad att ta samtalet, kan du avlägsna personen från samtalet genom att klicka på krysset/Remove intill numret i den gröna baren. Om personen du bjudit in är bäst lämpad att fortsätta samtalet, kan du själv lämna samtalet genom att klicka på den röda knappen/Hangup.

  hangup.png

  Om du bjuder in en person och hen inte kan ta emot samtalet eller inte svarar, händer inget mer än att du och kunden fortsätter samtalet.

  Tips! Om du bjuder in en kollega och ni vill snacka ihop er först, innan kunden och kollegan fortsätter själva, kan du välja att sätta kunden på hold så länge, så hör inte kunden vad ni säger. Du kan också slå på inställningen Auto-hold on invite som du hittar under Settings > Phone.

  Auto Hold.png

  2. Invite as Coach – låt en kollega coacha dig
  Om du vill att en kollega ska coacha dig i det pågående samtalet med kunden, kan du använda funktionen Invite as Coach. Den fungerar på liknande sätt, men här måste den som ska coacha dig vara en inloggad agent och i stället för att klicka på den lilla cirkeln med plustecknet klickar du på örat/Invite as Coach. Kunden kommer inte höra coachen.

  invite as coach.png

  Om kollegan tackar ja till inbjudan, hamnar kollegan högst upp bredvid kunden. Det står COACH under kollegans namn och du ser också under Agents att ni båda är i samtal med samma kund.

  Coachad.png

  Det går alltid att ta bort den coachande kollegan från samtalet genom att klicka på krysset, och du kan även själv lämna samtalet genom att klicka på Leave call:

  remove coach.png

  leave call.png

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?