Vad kan jag göra i ett pågående samtal?

 • ny_pågående_samtal.png

  A. Här ser du vilken telefonkö personen har ringt in till.

  B. Genom att klicka på den lilla profilbilden, kommer du till dennes kundkort. Där kan du bl.a. uppdatera kontaktuppgifterna, skriva noteringar under samtalets gång och se mer information om när personen tidigare har ringt in. Du kan också gå tillbaka till kundkortet senare, om du vill lägga in labels och anteckningar för samtalet vid ett senare tillfälle.

  Läs mer om vad du kan göra i kundkorten här: Vad kan jag som ImBox Call-användare göra under Contacts?

  kundkort.png

  C (Hold). Här kan du pausa samtalet och låta besökaren lyssna på kömusik under en tid.

  D (Remove). Genom att klicka på krysset, lägger du på samtalet. Om ni är flera i samtalet och du klickar på Remove för ett av numrena, kommer endast det numret falla bort från samtalet. Remove kan vara användbar när du fått ett samtal transfererat av en kollega, kollegan fortfarande är kvar i samtalet och du vill att kollegan lämnar samtalet.

  E (Record). Klicka här om du vill spela in samtalet, i utbildningssyfte eller liknande.

  F (Mute). Här kan du stänga av ljudet för din mikrofon.

  G (Transfer). Här kan du transferera ett samtal vidare till annan kollega eller utomstående. Direkt du klickat i ett nummer eller valt en kontakt som samtalet ska skickas till, lämnar du själv samtalet. Om personen du transfererar samtalet till inte kan svara, läggs samtalet på även för den som först ringde in till er.

  Läs mer om Transfer här: Vad innebär Transfer i ett telefonsamtal?

  H (Invite). Invite fungerar på liknande sätt som Transfer. Skillnaden är att du själv inte lämnar samtalet, utan bjuder in en tredje person. Använd denna om du vill transferera ett samtal vidare till annan kollega eller utomstående, men först vill stämma av så att kollegan kan ta samtalet och/eller vill summera vad samtalet handlat om så här långt. När du vet med dig att kollegan tar samtalet, kan du själv lämna genom att klicka på Hangup. Du kan också använda Invite när du vill bjuda in en kollega som ska coacha dig.

  Läs mer om Invite här: Vad innebär Invite i ett telefonsamtal? 

  I (Hangup). Genom att klicka på den röda knappen, lägger du på samtalet.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?